Bibliografia
 1. Historia
  • Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej
   Aftanazy R. , t. VIII, wydanie II, Wroc??aw 1991-1997.
  • Kombornia Dwór woj. kro??nie??skie
   opracowa??a mgr Teresa Romanowska, P.P. PKZ-Oddzia?? w Rzeszowie, Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej, Jaros??aw 1976, maszynopis.
  • Kombornia, zespó?? dworsko-parkowy. Program zagospodarowania wraz z otoczeniem, wytyczne konserwatorskie do korzystania z zabytku z uwzglÄ?dnieniem wyeksponowania jego warto??ci
   opracowa??a mgr Barbara Stopyra, Rzeszów 2007.
  • Herbarz Polski
   Niesiecki K., Lipsk 1841
  • PamiÄ?tnik Feliksa Urba??skiego
   Biblioteka Jagiello??ska, rkps.6792.
  • Z przÄ?dziwa pamiÄ?ci. Urywki wspomnie??
   Pigo?? S., Warszawa 1968.
  • Z Komborni w ??wiat
   Pigo?? S., Warszawa, 1983-1984.
  • Opis powiatu kro??nie??skiego pod wzglÄ?dem geograficzno-historycznym
   Sarna W., Przemy??l 1898, Reprint Krosno 2003.
  • www.parafiakombornia.pl
  • Wywiady z mieszka??cami wsi Kombornia
 2. Architektura Dworu:
  • Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej
   Aftanazy R., t. VIII, wydanie II, Wroc??aw 1991-1997.
  • Dwór polski : Architektura. Tradycja. Historia.
   praca zbiorowa, rok wydania: 2007
  • Dwory i dworki z kro??nie??skiego
   Gil Z., Krosno 1995.
  • Kombornia Dwór woj. kro??nie??skie
   opracowa??a mgr. Teresa Romanowska, P.P. PKZ-Oddzia?? w Rzeszowie, Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej, Jaros??aw 1976, maszynopis.
  • Kombornia, zespó?? dworsko-parkowy. Program zagospodarowania wraz z otoczeniem, wytyczne konserwatorskie do korzystania z zabytku z uwzglÄ?dnieniem wyeksponowania jego warto??ci
   opracowa??a mgr Barbara Stopyra, Rzeszów 2007.
  • PamiÄ?tnik Feliksa Urba??skiego
   Biblioteka Jagiello??ska, rkps.6792.
 3. Opisanie zespo??u
  • Kombornia Zespó?? dworsko-parkowy. Program zagospodarowania wraz z otoczeniem, wytyczne konserwatorskie do korzystania z zabytku z uwzglÄ?dnieniem wyeksponowania jego warto??ci
   opracowa??a mgr Barbara Stopyra, Rzeszów 2007.
 4. Ogród i park
  • Kombornia Zespó?? dworsko-parkowy. Program zagospodarowania wraz z otoczeniem, wytyczne konserwatorskie do korzystania z zabytku z uwzglÄ?dnieniem wyeksponowania jego warto??ci
   opracowa??a mgr Barbara Stopyra, Rzeszów 2007.
  • Krótka historia budownicza dworów, pa??aców, zamków pod??ug nieba i zwyczaju polskiego
   opracowa?? Mi??obÄ?dzki A., Wroc??aw 1957